Modele de formulare – Stat de salarii

STAT DE SALARII

(cod 14-5-1/l)

1. Serveste ca:
- document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiei privind protectia sociala si al altor datorii;
- document justificativ de inregistrare in evidenta contabila in partida simpla.
2. Se intocmeste in doua exemplare, lunar, pe baza documentelor de evidenta a muncii si a timpului lucrat efectiv, a documentelor privind retinerile legale, a concediilor de odihna, a certificatelor medicale, si se semneaza pentru confirmarea exactitatii calculelor de catre persoana care determina salariul cuvenit si intocmeste statul de salarii.
Pentru centralizarea salariilor si a elementelor componente ale acestora, inclusiv a retinerilor, se utilizeaza aceleasi formulare de state de salarii.
Platile facute in cursul lunii se includ in statele de salarii, pentru a cuprinde astfel intreaga suma a salariilor calculate si toate retinerile legale din perioada de decontare respectiva.
Contribuabilii pot sa-si stabileasca, daca necesitatile interne o cer, o alta macheta a formularului, dar care sa contina informatiile necesare completarii Fisei fiscale F1, respectiv:
- venit brut;
- contributia individuala pentru asigurari sociale;
- contributia individuala pentru protectia sociala a somerilor;
- contributia pentru asigurari sociale  de sanatate;
- cheltuieli profesionale (cota 15%);
- venit net;
- deducere personala de baza;
- deduceri suplimentare;
- venit baza de calcul;
- impozit calculat si retinut.
In situatia in care suma rezultata din insumarea coloanelor “Deducere personala de baza” si “Deduceri suplimentare” este mai mare sau egala cu coloana “Venit net”, in coloana “Venit baza de calcul”, si implicit, in coloana “Impozit calculat si retinut” se va inscrie cifra zero.

Leave a Reply